08/04/2020
Goedemorgen
 AZ Nikolaas groepsfoto.jpg
  GEBRUIKERSNAAM
   
  PASWOORD
    
NL 
ACV Puls : AZ Nikolaas
 

Vaak Gestelde Vragen (FAQ)

 

Vraag:
Antwoord:
Onderwerp:
 

 


Vakantie
 
 
 
Hoeveel dagen vakantie heb ik?

24 dagen.

 
Verlofdag voor plechtige communie/Feest van de Vrijzinnige Jeugd

 

Verlofdag voor plechtige communie/Feest van de Vrijzinnige Jeugd
Je hebt per kind recht op de dag van de feestelijkheid zelf, of de WERKdag onmiddellijk voorafgaand/volgend op deze dag. Om deze dag te bekomen, dien je een attest in van de parochie of van de organiserende Vrijzinnige vereniging.
Een paar voorbeelden:
Valt het feest op een dag dat je altijd thuis bent (bv zondag), dan mag je je vrije dag de zaterdag onmiddellijk ervoor nemen (als je dan normaal werkt) of de maandag direct erna, als je 's zaterdags niet zou werken. Werk je beide aangrenzende dagen, kies je welke dag je vrijaf wil.
Heb je een tweeling, kan je voor elk kind een dag bekomen, ALS je beide dagen grenzend aan de plechtigheid normaal zou werken. Heb je slechts één aansluitende werkdag, kan je maar één verlofdag krijgen.
 
 
Stakingen
 
 
 
Moet ik daarvoor gesyndiceerd zijn?

Neen! Maar het is wel goed om gesyndiceerd te zijn (ongeacht dat je dit terug betaald krijgt van je WG natuurlijk) krijg je die dag ook een stakerskaart waardoor je 25 euro krijgt om die dag afwezig te zijn in je instelling. Iedereen mag dus staken, ongeacht vakbond, ongeacht gesyndiceerd. Het enige verschil is de vergoeding dat men hiervoor betaald krijgt

 
Hoeveel stakersvergoeding krijg ik?

 

Voor stakerssteun gelden de volgende voorwaarden :
- Na 6 maanden aansluiting volledige steun 25 €
- Na 3 maanden de helft 15 €
- Na 1 maand ontvang je ¼ van de steun 7,5 €
 
Mogen staken?

Iedereen kan en mag staken. Ook al zegt je verantwoordelijke dat het niet mag of kan, of ze dreigen met alles en nog wat... Enkel de gouverneur kan je de dag zelf oproepen op alsnog te komen werken. Heb je problemen hiermee dan ga je best niet in de aanval maar neem je contact op met een delegé/ militant. Zij zullen dan (zijn beschermd) een gesprek voeren met je verantwoordelijke. Op voorhand kan gevraagd worden wie er al dan niet gaat staken... Dit kan en mag. Men is echter NIET verplicht om hier op in te gaan maar het kan wel collegiaal zijn en de dienst kan verzekerd worden zodat de zorgen niet in gedrang komen.
Om te staken dient er wel een stakingsaanvraag gedaan te zijn door de vakbond!

 
Vergoedingen

 

Iedereen heeft recht op staken. Voor alle ACV/LBC-leden is een stakersvergoeding voorzien van 25 euro voor die dag. Dit is zeker! Hiervoor moet je de stakerskaart vragen aan je regionale verantwoordelijke en je moet die ingevuld terugbezorgen. Dan wordt dit bedrag dan op je rekening gestort.
 
Wat is de gang van zaken bij een staking

 

Zoals gezegd mag iedereen staken die dag als er een stakersaanvraag is gedaan. Men dient in principe de afdeling NIET te verwittigen of je al dan niet mee gaat staken maar het kan soms collegiaal zijn (de dienst verzekeren = zondagsdienst!!!). Men dient wel zijn naam door te geven aan de vakbond (via de militanten) zodat er plaats kan voorzien worden op de bus en er genoeg maaltijden voorzien worden ter plaatse. Je kan ook een mailtje sturen (bvb zna.acv@gmail.com ). De informatie van de staking zal verschijnen op pamfletten, affiches, ... en natuurlijk op de website. Meestal vertrekken we met de bus richting Brussel rond 9u en zijn we rond 14u terug. Op de staking zelf kan je een stakerskaart krijgen die je ingevuld dient terug te bezorgen (aan een militant) om je vergoeding te krijgen.
Op een stakerskaart dien je je naam, instelling en rekeningnummer te noteren.
 
Ben ik verplicht mee naar Brussel te gaan?

 

Men is zeker niet verplicht om mee te gaan naar Brussel om te staken maar het is wel de bedoeling ervan. De stakerskaarten worden er ook uitgedeeld (waarmee je de 25 euro krijgt) en de sfeer is steeds zeer goed. Meestal wordt er een hapje en drankje voorzien en een paar optredens. Door mee te gaan ben je geen volledige dag kwijt en help je mee om op te komen voor ONZE rechten.
 
 


U vindt geen antwoord op uw vraag? Formuleer ze hieronder. We bezorgen u binnenkort een persoonlijk antwoord.

 
 
Onderwerp:
Email van de vraagsteller:
Vraag:
 

  Zoeken
 
  
         

ACV-LIDMAATSCHAP

Haal eruit wat erin zit!!

-huwelijkspremie

-geboortepremie

-dienstverlening op jouw maat

-informatie over

  • contracten
  • ziekte&ongeval
  • arbeidsongevallen
  • eindejaarspremie
  • syndicale premie
  • beroepsziekten
  • kinderbijslag
  • stakerssteun
  • brugpensioen
  • ...en zoveel meer

Meer info: ACV-dienstencentra

of binnen het AZ Nikolaas

Patrick De Bock 8555

   

  duim.jpg

 

 

 widget-7-oktober-pamflet-gemeenschappelijk-vakbondsfront-nl-tcm183-370767.png

  

<>


Disclaimer
Top