22/09/2020
Goedemiddag
topbanner_indexoNL.jpg
  GEBRUIKERSNAAM
   
  PASWOORD
    
NL 
ACV Puls : Schaubroeck NV
 

 LBC-NVK logo.JPG

 

WELKOM  OP DE WEBSITE VAN DE LBC - NVK MILITANTEN VAN SCHAUBROECK NV 

 

Aftrap van sectoroverleg gegeven

 
P18(2)_300 Wat later dan gewoonlijk zijn de besprekingen voor een nieuwe CAO in het paritair comité 218 van start gegaan. Net zoals in de andere sectoren hebben we lang moeten wachten op duidelijkheid over het kader waarbinnen deze onderhandelingen kunnen verlopen. Deze afwachtende houding is veroorzaakt door de aanslepende onderhandelingen over een eengemaakt werknemersstatuut. Op dit ogenblik zijn de sociale partners opnieuw in overleg om een oplossing te onderhandelen. De regering besliste ook dat de lonen de komende 2 jaar geblokkeerd worden. LBC-NVK verzet zich tegen deze asociale maatregel die alleen de werknemers doet inleveren, en alle andere inkomensgroepen buiten schot laat.

De inzet

In ons eisenbundel hebben we dan ook nadrukkelijk het punt van de koopkrachtverhoging naar voor geschoven. Daarnaast gaan we deze keer opnieuw voluit voor een syndicale premie voor alle werknemers in de sector. Na de aangepaste wetgeving over het tijdkrediet willen we ook in het ANPCB nieuwe afspraken maken om de mogelijkheden voor de werknemers die het even wat kalmer aan willen of moeten doen te optimaliseren. Uiteraard zal het einde loopbaanverhaal een belangrijke plaats moeten innemen in een nieuw sectorakkoord, met afspraken over het brugpensioen (SWT) en aangepaste maatregelen voor wie langer aan de slag moet of wil blijven. Ook de voorzieningen in het kader vorming en opleiding kunnen nog worden versterkt. Ten slotte willen we ook het punt rond de werkzekerheid nog extra in de verf zetten. Heel veel werknemers worden momenteel met verdoken herstructureringen geconfronteerd. We willen een duidelijk afsprakenkader met procedures voor overleg vooraleer tot ontslag kan worden overgegaan.
Ons volledig eisenbundel vind je hier.

Timing

De vakbonden hebben dit eisenbundel voorgesteld aan de werkgeversorganisaties. De eigenlijke onderhandelingen zijn voorzien voor het najaar. We houden u uiteraard verder op de hoogte. LBC-NVK trekt voluit de kaart voor een degelijk sectorakkoord, met inhoud en kansen voor de meer dan 400000 werknemers van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité.

Actua
08.08.2013Eisenbundel 2013-2014 in het PC218