20/02/2020
Goedemiddag
WVB-breed600x77.png
  GEBRUIKERSNAAM
   
  PASWOORD
    
NL 
ACV Puls : Ordina
 


kartoon200.bmp
GOOD TO GREAT FOR EVERYONE.
Tevreden Ordina-medewerkers, ons doel.
Op 10 mei 2016 is het aan jullie! Dan kiezen jullie de afgevaardigden voor de Ondernemingsraad (OR) en het Comité voor Preventie en Bescherming (CPBW).
ACV (LBC-NVK) voert campagne met de slogan: GOOD TO GREAT FOR EVERYONE!
Want bij ACV is ons doel: Tevreden Ordina medewerkers.
We zijn fier dat we -op onze manier- een bijdrage kunnen leveren hebben aan een aantal positieve evoluties binnen Ordina. Op deze website houden we jullie daarvan regelmatig op de hoogte.  Maar er blijft nog ruimte voor vooruitgang.  Met onze 4 kandidaten zullen wij met kennis van zaken deze evolutie willen verder zetten.
Tevreden werknemers. Om dat te realiseren willen we ons de volgende 4 jaar focussen op de volgende thema’s.
Een optimale work-life balance voor iedereen
Meer en meer mensen hechten belang aan een gezond evenwicht tussen werk en privé. Als consultant is dit nog een extra uitdaging. Men verwacht van je dat je optimaal de klant tevreden houdt vaak door hem fulltime te ondersteunen.
Maar er wordt van een consultant nog veel meer verwacht : allerlei werk gerelateerde avondactiviteiten, voorbereiding voor certificering, zelfstudie, bijscholing. Vele collega’s starten hun carrière als jonge, ambitieuze medewerkers voor wie geen uurtje te veel is en maken hier geen probleem van. Maar gedurende je carrière kan dat allemaal veranderen : een nieuwe gezinssituatie, andere doelstellingen (sportief, hobby, vrijwilligerswerk … ). De balans ligt voor iedereen een beetje anders. Maar voor iedereen geldt het dat het een moeilijke evenwichtsoefening is en blijft. En de dagelijkse verkeersdrukte maakt het ons ook niet makkelijker en zorgt ervoor dat we vaak kostbare tijd verliezen.
Tot slot zullen we ook allemaal langer moeten gaan werken, maar kunnen we dan nog wel dezelfde functie blijven uitoefenen? Daarom willen we (nog meer) nadruk leggen op:
Combinatie werk & privé :
·        Opnemen van tijdskrediet (zonder negatieve bijklant of afstraffing bij de evaluatie)
·        Eenduidige en uniforme afspraken rond zaken die binnen de werkuren horen (opleidingen, workshops, zelfstudie, voorbereiding certificering, ...)
·        Flexibele loopbaan  (aanpassen job aan veranderende omstandigheden):
-         Meer flexibiliteit rond de keuze van de werkplaats (werken van thuis of op Ordina-kantoor voor een klant). Actievere rol voor management om dit bij de klanten te verdedigen.
-         Meer heroriëntatie-mogelijkheden en kansen binnen Ordina door aanpreekpunt in de kijker te zetten en de mogelijkheden te verduidelijken.
-         Uitstapmogelijkheden voor wie in een stand-by of ploegen -systeem meedraait.
Woon-werk verkeer :
·        Afspraken maken rond aanvaardbare reistijden en het concreet opvolgen hiervan
·        Actievere ondersteuning van alternatieven voor het woon-werkverkeer zoals fiets, motor, carpooling en openbaar vervoer (niet enkel de trein).  Met aandacht voor duurzaamheid en tijdsbesparing voor de werknemers.
·        Opvolgen van ideeën die in de politiek leven rond bedrijfswagens en mobiliteitsbudget en deze toetsen aan onze collega's.  Zo blijven we goed geïnformeerd om te kunnen overleggen met de directie bij invoering van nieuwe wetgeving.
 
 
IEDEREEN VERDIENT APRRECIATIE!
Appreciatie is een sleutelwoord om tevreden medewerkers te hebben en te houden. Hoe kunnen we dat realiseren? Door mensen niet enkel te zien als omzet-genererende objecten, maar door ze alle kansen te geven om verder te groeien en te ontplooien. Opleiding en training zijn hierbij van groot belang. Een specifiek opleidingsplan uitwerken is hierbij een eerste stap.
Ook op financieel vlak moet de waardering van de medewerkers weerspiegeld worden.
·       Als medewerker zorg je er mee voor dat Ordina een winstgevend bedrijf is.
o   Daarom hebben wij geijverd voor de invoering van een cao 90 bonus. We willen die optimaal benutten en jaarlijks onderhandelen om deze te verbeteren.
o   Je bijdrage hieraan is na heel wat jaren wel een beloning waard en vinden wij dan ook op zijn plaats.  Trouwe medewerkers verdienen naar onze mening daarom een appreciatie waarbij wij denken aan een extra dag verlof. 
·       Wij ijveren voor een rechtvaardig loon voor iedereen.  Concurrentieel met lonen bij andere bedrijven en evenwichtig ten opzichte van de collega's.  Om een transparanter en objectievere verloning te verwezenlijken willen we de SIM (Salaris Index Matrix) laten actualiseren en opnieuw onder de aandacht brengen.
 
Ook ideeën voor een sterke toekomst? LAAT HET ONS WETEN
Als groep willen wij elke werknemer een stem geven binnen Ordina.  Voorstellen en ideeën zijn altijd welkom.

Ook met concrete problemen kan je altijd bij ons terecht. Wij proberen –efficiënt en discreet- samen met jou een oplossing te zoeken.

Publicaties
05.06.2015Medewerkers Tevredenheid Voorstel oftewel kort MTV bij Ordina.

logo-solidariteit.jpg“I want my MTV” … De Dire Straits zongen het al in de jaren ’80. Wij pikten deze slogan eind vorig jaar op en stapten er mee naar de directie. Nee, we willen niet terug naar de jaren tachtig en we willen ook geen “Money for Nothing”. Bij ons staat MTV voor onze bundel met Medewerker Tevredenheid Voorstellen.

 In dit artikel geven we jullie wat meer informatie over de achtergrond en de concrete inhoud van onze MTV.

Meer info 
Alleen voor collega's


  Zoeken
 
  
         


Disclaimer
Top