11/12/2018
Goedenacht
zna_0.jpg
  GEBRUIKERSNAAM
   
  PASWOORD
    
NL 
LBC-NVK : ZNA
 

 

IF-IC.jpg 

                  IF-IC informatie

Vraagteken.jpg

 acv%20opd%20iensten.jpg

 LBC-NVK logo.JPG

ENTER_jongeren_kleur.jpg

Logo witte woede.jpg
Algemene informatie
19.11.2018Klimaatactie 2/12/'18 te Brussel

 brise_NL_v1.3_001.jpg

brise_NL_v1.3_002.jpg

2018-12-2 klimaatactie_001.jpg


IFIC info  Globale communicatie
16.08.2018Duidelijkheid over premie BBT/BBK

 Tijdens IFIC fase 1 kunnen verpleegkundigen die een premie voor BBT/BBK krijgen, niet instappen in het nieuwe loonmodel. Een groot aantal collega's wachten dan ook met ongeduld op de publicatie van het koninklijk besluit dat definitief de overgangsmaatregelen vastlegt voor de verpleegkundigen die houder zijn van een bijzondere beroepstitel of -bekwaamheid. Ze hoeven nu niet langer te wachten. Het Belgisch staatsblad publiceerde op 9/08/2018 het koninklijk besluit "tot wijziging van het koninklijk besluit ven 28/12/2011 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties".

Dit besluit stelt dat de verpleegkundige die recht heeft op een BBT/BBK premie voor 1/09/2018, het recht op deze premie behoudt; dit is ook het geval indien de werknemer van functie verandert binnen hetzelfde ziekenhuis of indien hij/zij van ziekenhuis binnen het PC 330 verandert, voor zover hij/zij een verpleegkundige functie blijft uitvoeren.

Concreet betekent dit dat alle verpleegkundigen die een BBT/BBK premie krijgen voor 1/09/2018, het recht op de premie behouden indien ze een verpleegkundige functie binnen een ziekenhuis blijven uitoefenen, en ze dus niet verloond kunnen worden aan de IFIC barema's.

Verpleegkundigen die vanaf 1/09/2018 erkend zijn, hebben geen recht op de premie. Indien zij in dienst waren op 30/04/2018, hebben ze de mogelijkheid gekregen om te kiezen voor het IFIC barema. Indien zij van functie of van ziekenhuis veranderen, binnen het PC 330, vallen ze onder het toepassingsgebied van de IFIC barema's.


Acties  Nieuws over de acties
17.05.2018Pensioen betoging 16/05/2018

 

ZNA ACV LBC-NVK was in Brussel voor een menswaardig pensioen voor alle ZNA collega’s!

 

Pensioen manifestatie 16-05-2018.jpg


Algemene informatie
01.11.2017Nieuw sociaal akkoord federale non-profit

 Op woensdag 25 oktober 2017 ondertekenden de bevoegde Federale ministers De Block en Peeters en de sociale partners het sociaal akkoord voor de federale non-profitsectoren. Eerder al had de LBC-NVK het ontwerp van sociaal akkoord goedgekeurd. Dat bevat voor 463 miljoen euro aan maatregelen voor de meer dan 170 000 werknemers uit de ziekenhuizen, de thuisverpleging, de diensten voor het bloed en de wijkgezondheidscentra.

Maak je dit resultaat mee bekend bij je collega’s?

Meer info  

Algemene informatie
24.02.2017Opleidingsproject verpleegkundigen en zorgkundigen

 Vanaf de start van het nieuwe schooljaar in september 2017 zal er opnieuw een lichting werknemers met behoud van loon de ‘opleiding tot verpleegkundige’ (HBO5 of bachelor) kunnen starten dank zij het project 600.

Zoals je weet is sinds vorig jaar ook het nieuwe opleidingsproject ‘word zorgkundige’ gestart. Ook hiervoor start een nieuwe lichting in het schooljaar 2017.

 

Meer info  

Ondernemingsnieuws
29.01.2016Samenwerking tussen ZNA en GZA

Mogelijke verregaande samenwerking tussen ZNA en GZA ziekenhuizen

 

Wij eisen waterdichte garanties voor tewerkstelling !

 

Op een extra Ondernemingsraad deze ochtend werd door de directie van GZA ziekenhuizen aangekondigd dat GZA en ZNA gesprekken opstarten over verregaande samenwerkingen op het gebied van medische, ondersteunende en logistieke diensten.  Dezelfde communicatie werd ook in ZNA gedaan. 

Meer info  

Ondernemingsnieuws  Nieuwsbrieven ZNA
23.11.2015NIEUWSBRIEF ACV – LBC-NVK / ZNA november 2015

 Voor onze syndicale werking in ZNA verder uit te bouwen is ACV / LBC-NVK op zoek naar :

Gemotiveerde militanten (m/v)

 

 

 

Meer info  

Algemene informatie
03.11.2015ACV over taxshift

 "Stad en OCMW lopen meer dan €5 miljoen mis"

 

Meer info  

Ondernemingsnieuws
18.05.2015Nieuwe CAO in ZNA

 

ONTWERPAKKOORD
Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2015
Tussen enerzijds :
Vzw ZNA, Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpen, ondernemingsnummer 0862.382.656, vertegenwoordigd door
Bruno Holthof, Voorzitter Management Comité ZNA
Ruth Verlinden, Algemeen Directeur HRM en Interne Communicatie ZNA
Sophie D’Haene, HR Manager ZNA
En anderzijds :
LBC-NVK (ACV), Nationalestraat 111-113 te 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door
Meer info 
Alleen toegankelijk voor militanten


  Zoeken
 
  
         

Nieuwsbrief.jpg 

Onze laatste nieuwsbrief

Gezocht militant.jpg

 Word lid.jpg

 86 lonen DR VA.jpg

      Loonschalen

 Volg ons op facebook - sidebanner.gifDisclaimer
Top