20/02/2020
Goedenavond
LBC-NVK_web_banner.JPG
  GEBRUIKERSNAAM
   
  PASWOORD
    
NL FR 
ACV Puls : RealDolmen
 


ideenbus.jpg
logo.png

 

WELKOM op onze website.

Hier kunnen jullie alle info en nieuwtjes over onze werking binnen RealDolmen vinden : veel gestelde vragen, pittige uitspraken die jullie in een verslag moeten missen, enz....  Ook informatie over algemene zaken zullen jullie hier terug kunnen vinden : tijdskrediet, opleiding, ...

LET WEL : om van dit alles te kunnen 'genieten', vragen we jullie echter wel om te REGISTREREN : lees aandachtig de instructies.    Immers : niet iedereen mag zomaar alle 'pittige details' over RealDolmen te weten komen.

We wensen jullie alvast veel surfgenot en kom zeker af en toe eens rondsnuffelen, want er zal regelmatig wel iets nieuws te lezen vallen !

De redactie.


Ook dat nog !
30.09.2015ZIEK. Ik kan er even niet zijn...

Beste Collega,

Met plaatsvervangende schaamte lazen LBC en BBTK het pamflet dat onze werkgever gisteren in ieders bus heeft gedropt. Gaat dit nu écht over uw “wel-zijn”, of eerder over hun “wel-vaart”? We vragen ons af wat u ervan vindt? Via deze link wat extra omkadering, verduidelijkingen, rechten en plichten …

 

Meer info  

Verslagen ondernemingsraad  Verslag mei 2015
10.08.2015Verslag ondernemingsraad 21 mei 2015

Verslag ondernemingsraad 21 mei 2015

Agenda voor Ondernemingsraad van 21 mei 2015
0.     Goedkeuring agenda
 
 
1.     Vorige notulen
1.     Nog te verwachten notulen:
o    EFI 2014
o    Bijzondere ondernemingsraad 19 maart 2015
o   
Meer info  

Verslagen ondernemingsraad  Verslag juni 2015
10.08.2015Verslag ondernemingsraad 18 juni 2015

Onze versie van het verslag van 18 juni 2015

Agenda
0.     Goedkeuring agenda
 
 
1.     Vorige notulen
1.    Nog te verwachten notulen:
·         EFI 2014
·         Bijzondere ondernemingsraad 19 maart 2015
·
Meer info  

Sociale wetjes & datjes
25.06.2015Nieuw sectorakkoord

 

Sectorakkoord 2015-2016
in het Aanvullend Paritair Comité voor bedienden (PC 200)
 
Bruto premie van 250 euro vanaf 2016 !
 
Vakbonden en werkgevers hebben een sectoraal akkoord bereikt voor de periode 2015-2016 voor de meer dan 450 000 werknemers uit het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden. LBC-NVK is tevreden met het resultaat dat op het vlak van de koopkracht, SWT, vorming en tijdkrediet belangrijke afspraken bevat.
Anderzijds stellen we ook vast dat onder andere afspraken over telewerk,
verplaatsingsvergoedingen en werkzekerheid niet mogelijk waren. Dit betreuren we uiteraard, maar hierover zullen we dan ook in de ondernemingen concrete besprekingen kunnen opstarten.
We geven graag een overzicht van de belangrijkste punten uit het akkoord :

1. Koopkrachtverhoging vanaf 2016

2. Eindeloopbaan (SWT en landingsbaan)

3. Tijdkrediet

4. Verlenging van de afspraken rond vorming en opleiding

Meer info  

Verslagen ondernemingsraad  Verslag Bijzondere OR 30 maart 2015
29.05.2015Verslag Bijzondere Ondernemingsraad 30 maart 2015

Onze versie van het verslag van BOR 30 maart 2015

 

Agenda 

Agendapunten:
1.     Afspraken rond sociaal plan mbt de ontslagronde (WN)
2.     Toelichting wijzigingen in organisatiestructuur (WG)

 

 

 

 

Meer info 
Alleen voor collega's

Verslagen ondernemingsraad  Verslag Bijzondere OR 19 maart 2015
29.05.2015Verslag Bijzondere Ondernemingsraad 19 maart 2015

Onze versie van het verslag van BOR 19 maart 2015

De WG heeft een bijzondere ondernemingsraad bij elkaar geroepen met de volgende agenda:

-          Maatregelen kostenbeheersing
-          Status lopende opzegtermijnen
Meer info 
Alleen voor collega's

Verslagen ondernemingsraad  Verslag februari 2015
29.05.2015Verslag ondernemingsraad februari 2015

Onze versie van het verslag van 19 februari 2015

 
0.     Goedkeuring agenda
 
1.     Vorige notulen
1.     Nog te verwachten notulen:
·         EFI 2014
·         Bijzondere ondernemingsraad 25 september 2014
·  
Meer info 
Alleen voor collega's

Verslagen ondernemingsraad  Verslag januari 2015
18.03.2015Verslag ondernemingsraad januari 2015

Onze versie van het verslag van 15 januari 2015

 

0.     Goedkeuring agenda
 
1.     Vorige notulen
1.     Nog te verwachten notulen:
1.     EFI 2014
2.     Bijzondere ondernemingsraad 25 september 2014
3.     Ondernemin
Meer info 
Alleen voor collega's

Verslagen ondernemingsraad  Verslag december 2014
18.03.2015Verslag ondernemingsraad december 2014

Onze versie van het verslag van 18 december 2014

 

Agenda voor Ondernemingsraad van 18 december 2014
 
0. Goedkeuring agenda
 
1. Vorige notulen
1. Nog te verwachten notulen:
1. EFI 2014
2. Bijzondere ondernemingsraad 25 september 2014
3. Ondernemin
Meer info 
Alleen voor collega's


  Zoeken
 
  
         

twitter.bmpDisclaimer
Top