20/02/2020
Goedenavond

Fotosophie.jpgFotoDirk.jpgFotoBirgit.jpgFotoLuc.jpgFotoFrancy.jpg

  GEBRUIKERSNAAM
   
  PASWOORD
    
NL 
ACV Puls : Groep Argenta
 


 

 

 

 

skyscraper_135400_indexoNL.jpg
                            Welkom op de website van LBC-NVK Argenta 

 

De militanten van LBC-NVK heten u van harte welkom op de vakbondssite van Argenta. We hopen dat u er zich snel thuis zal voelen. Deze site is bedoeld om de vakbondswerking in ons bedrijf te verduidelijken en om allerlei informatie op een transparante en laagdrempelige manier aan onze leden aan te bieden.

 

Omdat bepaalde pagina's informatie bevatten die enkel voor personeelsleden van Argenta toegankelijk zijn, is het noodzakelijk om u te registreren. Dit doet u door bovenaan rechts op deze pagina te klikken op 'registreren'. U ontvangt dan van ons een geldig paswoord.

Zet deze site bij jouw favorieten, zodat je ze binnen handbereik hebt en op geregelde basis kunt consulteren.

 ____________________________________________________________________________________

 

Hieronder vindt u de laatst toegevoegde of belangrijkste artikels

______________________________________________________________________________________

Publicaties  Diverse publicaties
18.11.2014Werkenemers pijn doen om vermoegenden te pamperen

 WERKNEMERS PIJN DOEN OM VERMOGENDEN TE PAMPEREN

We zijn één week na de manifestatie van meer dan 120.000 mensen in de straten van Brussel. Na de eerste gesprekken met de Kern en met vicepremier Peeters, moeten de vakbonden nog steeds vaststellen dat regeringshalve nog geen enkele opening werd gemaakt voor een evenwichtiger en rechtvaardiger regeringsbeleid dat bovendien beter is voor groei en werkgelegenheid. Niet door de regering. Niet door de werkgeversorganisaties.  Ons actieplan moet – met het oog op onze 4 doelstellingen – derhalve doorgezet worden.

Wat op tafel ligt, blijft fundamenteel onevenwichtig en onrechtvaardig.  Omdat het de inspanningen eenzijdig legt bij wie werkt, werk zoekt, ziek is of op pensioen. Terwijl bedrijven en beleggers worden ontzien.  Erger, terwijl ondoelmatig en onrechtvaardig middelen worden overgepompt naar bedrijven en beleggers. In 2013 werd voor 55 miljard euro aan dividenden uitgekeerd. In plaats van te investeren in de bedrijven, verdween 55 miljard in de zakken van de aandeelhouders.

 

Meer info 
Alleen voor collega's

Nieuws overlegorganen  Ondernemingsraad  Verslagen
20.10.2014Verslag speciale ondernemingsraad dd. 17/10/2014

Definitief verslag van de Speciale Ondernemingsraad van 17 oktober 2014.

Klik op 'lees meerom dit verslag te lezen 

Meer info 
Alleen voor collega's

Nieuws overlegorganen  Ondernemingsraad  Verslagen
20.10.2014Definitief verslag Ondernemingsraad van 17 oktober 2014

Definitief verslag van Ondernemingsraad van 17 oktober 2014.

Klik op 'lees meerom dit verslag te lezen 

Meer info 
Alleen voor collega's

Publicaties  Diverse publicaties
20.10.2014Minder Werken

Het ACV hecht veel belang aan de kwaliteit van werken. Werkbaar werk is voor het ACV geen holle slogan. 

Een belangrijk onderdeel van werkbaar werk is de mogelijkheid voor werknemers om hun werk te combineren met hun gezin en privéleven. 

 
In de privésector kunnen de werknemers hun loopbaan tijdelijk onderbreken naargelang twee formules:
 
·         Het tijdkrediet. Je kan tijdkrediet nemen in de vorm van een onderbreking of arbeidsduurvermindering. De werknemer kan voltijds tijdkrediet opnemen, of kiezen voor een loopbaanvermindering, halftijds of 4/5.  55-plussers kunnen eveneens een beroep doen op tijdkrediet (landingsbanen). 
 
·         Thematische verloven. Er bestaan verschillende ‘thematische verloven’: het ouderschapsverlof (opvang van een nieuwgeboren of geadopteerd kind), het verlof voor het verstrekken van pleegzorg (opvang van een geplaatst kind), het verlof voor palliatieven zorgen (verzorging van een stervende persoon), het verlof voor medische bijstand (verzorging van een ernstig ziek familielid) en het verlof voor hospitalisatie van een minderjarige. 
 
Meer info 
Alleen voor collega's

Nieuws overlegorganen  Ondernemingsraad  Verslagen
23.09.2014Verslag speciale ondernemingsraad dd. 03/07/2014

Definitief verslag van de Speciale Ondernemingsraad van 18 juli 2014.

Klik op 'lees meerom dit verslag te lezen 

Meer info 
Alleen voor collega's

Nieuws overlegorganen  Ondernemingsraad  Verslagen
23.09.2014Definitief verslag Ondernemingsraad van 19 september2014

Definitief verslag van Ondernemingsraad van 19 september 2014.

Klik op 'lees meerom dit verslag te lezen 

Meer info 
Alleen voor collega's

Nieuws overlegorganen  Ondernemingsraad  Verslagen
23.09.2014Definitief verslag Ondernemingsraad van 18 juli 2014

Definitief verslag van Ondernemingsraad van 18 juli 2014.

Klik op 'lees meerom dit verslag te lezen 

Meer info 
Alleen voor collega's

Publicaties  Diverse publicaties
15.07.2014Ondernemingscao koopkrachtvermeerdering

 Hieronder vindt u de CAO's over de koopkrachtvermeerdering van Argenta Spaarbank nv.

                 

Meer info 
Alleen voor collega's

Nieuws overlegorganen  Ondernemingsraad  Verslagen
19.05.2014Definitief verslag Ondernemingsraad van 18 juli 2014

 Definitief verslag van Ondernemingsraad van 18 juli 2014.

Klik op 'lees meerom dit verslag te lezen 

Meer info 
Alleen voor collega's


  Zoeken
 
  
         

 

 Banner_web2_huisstijl.swfDisclaimer
Top