06/07/2020
Goedenavond
 AZ Nikolaas groepsfoto.jpg
  GEBRUIKERSNAAM
   
  PASWOORD
    
NL 
ACV Puls : AZ Nikolaas
 

Wist je dat ...  2017 Wist je dat?
09.03.2017Wist je dat?

-Het LBC na de verkiezingen nog steeds de grootste partij vertegenwoordigd binnen ons ziekenhuis?

-De periode van vorige cao er weeral bijna op zit. Tijd om ons klaar te maken voor de volgende cao! Cao = dat zijn de tweejaarlijkse besprekingen tussen de vakbonden en de directie die uitmonden in een akkoord dat loon -en arbeidsvoorwaarden regelt. Denk hierbij aan onze vorige akkoorden: oproeppremie, kinderopvang, teambuilding, gewaarborgd loon, hospitalisatieverzekering, weekendtoeslag, annciëniteitspremie en nog veel meer.

-Wij opnieuw actie voeren voor het behoud van onze ADV-dagen en de nieuwe arbeids -en loonsvoorwaarden samen met de witte woede.

-Een hele reeks andere belangrijke punten via vakbondsafgevaardigden gebracht worden in het CPBW of de BOC-OR. U kan hun tussenkomsten terugvinden in de verslagen van deze vergaderingen, terug te vinden op het intranet. U leest het BOC en OR zullen vanaf 2017 hun vergadering samen houden en wordt BOC-OR.

-Het LBC werkt aan een 3x3plan: +3%jobs, +3% opslag en +3% welzijn!

-Dat je bij ons als vakbond mag aankloppen als je problemen hebt met je werk of je werkgever, dat wist je wellicht al. Maar onze service gaat verder dan dat. We willen je bijstaan in alle vragen die je ons stelt bij je werk of je loopbaan.

-Je kan bij ons terecht voor algemene informatie, maar ook voor persoonlijke berekeningen in het kader van bijvoorbeeld je brugpensioen of tijdskrediet. We bieden je ook individuele begeleiding aan bij problemen met je werkgever of vragen over je loopbaan.  Zoeken
 
  
         

ACV-LIDMAATSCHAP

Haal eruit wat erin zit!!

-huwelijkspremie

-geboortepremie

-dienstverlening op jouw maat

-informatie over

  • contracten
  • ziekte&ongeval
  • arbeidsongevallen
  • eindejaarspremie
  • syndicale premie
  • beroepsziekten
  • kinderbijslag
  • stakerssteun
  • brugpensioen
  • ...en zoveel meer

Meer info: ACV-dienstencentra

of binnen het AZ Nikolaas

Patrick De Bock 8555

   

  duim.jpg

 

 

 widget-7-oktober-pamflet-gemeenschappelijk-vakbondsfront-nl-tcm183-370767.png

  

<>


Disclaimer
Top