06/07/2020
Goedenavond
 AZ Nikolaas groepsfoto.jpg
  GEBRUIKERSNAAM
   
  PASWOORD
    
NL 
ACV Puls : AZ Nikolaas
 

Wist je dat ...  2014 wist je dat?
04.04.2014Wist je dat ...

Geen werk als schoolverlater? Recht op een inschakelingsuitkering?

Niet iedereen vindt direct een job na de school- of studiecarrière. Als je geen job hebt, heb je toch recht op een inkomen. Na het doorlopen van een beroepsinschakelingstijd (vroegere wachttijd) en twee positieve evaluaties van je zoekgedrag naar werk heb je recht op een inschakelingsuitkering. Maar let op. Een inschakelingsuitkering wordt toegekend voor een periode van 36 maanden (3 jaar), gekoppeld aan controles van de RVA naar het actief zoekgedrag. Op het einde van die periode van drie jaar verlies je de inschakelingsuitkering. Vanaf 1 januari 2015 kan je uitgesloten worden van een inschakelingsuitkering.

6095-0045-2010-09-23-CM-schoolverlaters-beroepsinschakelingstijd-tcm183-320890.jpg

 

Wist je dat ...

 • Dat wij dagelijks voor u klaarstaan betreft verstrekken van informatie en ondersteuning?
 • Dat je ons elke werkdag kan vinden in kasteel Moerland, of telefonisch op het nummer 8555?
 • Dat er zitdagen zijn elke maandag in SM - zitdagen op de perifee campi hangen uit in de refter?
 • Dat iedereen voor 15 februari zijn goedkeuring voor het groot verlof moet teruggekregen hebben?
 • Dat er een vakantieregeling bestaat voor schoolverlaters, de jeugdvakantie?
 • Dat er in de schoonmaak en logistiek momenteel een proefproject loopt, SOP LOGISCH genaamd?
 • Dat de zorgkundigen in de federale gezondheidsdienst nu ook het barema 1.35 hebben?
 • Dat je recht hebt op kort zorgverlof voor 1 week bij hospitalisatie van een minderjarig kind?
 • Dat je schoolgaande kinderen tem 24 jaar gratis lid kunnen worden?

Wist je dat ...

 • De syndicale premie opgetrokken is naar 90 euro?
 • Je dus eigenlijk maar 6 maanden per jaar lidmaatschap betaalt en toch het ganse jaar door op ons kan rekenen?
 • Het tijdskrediet in ons ziekenhuis gedurende 36 maanden halftijds opgenomen kan worden omwille van zorg?
 • De oproeppremie uitgebreid werd?
 • De annciënniteitsvakantie vroeger wordt toegekend?
 • Er een vast bedrag van 20 euro per personeelslid dat effectief deelneemt aan een teamactiviteit wordt toegekend?
 • De directie zich geëngageerd heeft om in 2015 opnieuw samen met de vakbonden te kijken op welke wijze de situatie van het personeel kan verbeterd worden?
 • Wij werken aan het werkgelegenheidsplan CAO104?
 • Er binnen LBC-NVK een specifiek aanbod is voor kaderleden (Nationaal Verbond voor Kaderleden)?
 • Er binnen LBC-NVK een centrum is voor loopbaanontwikkeling?
 • Er een nieuwe cao is? CAO109 -> ontslagmotivering?
 • Er geen proefperiode meer bestaat?
 • Er nieuwe opzegtermijnen zijn?
 • Je in de kleedplaats onze agenda kan terugvinden voor de komende ondernemingsraad en comité preventie en bescherming op het werk?
 • Je ons elke werkdag kan vinden in Kasteel Moeland of telefonisch op het nummer 8555?

 

 

 

 

 

 
 


  Zoeken
 
  
         

ACV-LIDMAATSCHAP

Haal eruit wat erin zit!!

-huwelijkspremie

-geboortepremie

-dienstverlening op jouw maat

-informatie over

 • contracten
 • ziekte&ongeval
 • arbeidsongevallen
 • eindejaarspremie
 • syndicale premie
 • beroepsziekten
 • kinderbijslag
 • stakerssteun
 • brugpensioen
 • ...en zoveel meer

Meer info: ACV-dienstencentra

of binnen het AZ Nikolaas

Patrick De Bock 8555

   

  duim.jpg

 

 

 widget-7-oktober-pamflet-gemeenschappelijk-vakbondsfront-nl-tcm183-370767.png

  

<>


Disclaimer
Top