14/07/2020
Goedemorgen
 AZ Nikolaas groepsfoto.jpg
  GEBRUIKERSNAAM
   
  PASWOORD
    
NL 
ACV Puls : AZ Nikolaas
 

Belangengroepen
29.10.2012Belangengroepen

 

Gewestelijke belangengroep
In gewestelijke belangengroepen ontmoeten militanten uit eenzelfde bedrijfssector van een bepaald gewest elkaar.
 
Dit houdt in: gaan luisteren bij de andere instellingen van de streek wat er bij hen gebeurt en ook ons verhaal er aan toevoegen.
Er komt vanuit de LBC - centrale Sint-Niklaas heel wat op ons af en daar willen wij als gewest een antwoord op geven. Omgekeerd is het ook vanuit de gewesten dat er een boodschap kan vertrekken die moet nationaal gehoord worden.
Wij nemen dus maar al te graag deel aan dit overleg en proberen dat iedere maal met een voldoende grote delegatie te doen.
 
 
Nationale belangengroep
De nationale belangengroepen coördineren de beroepswerking van de afzonderlijke beroepssectoren.
Deze bestaan uit afgevaardigden (militanten) van de gewestelijke belangengroepen.
 
Deze nationale belangengroepen spelen een belangrijke rol bij de voorbereidingen voor de cao-onderhandelingen of wanneer er nationale en/of sectorale acties worden ondernomen. We hebben het hierboven al aangehaald, dat er regelmatig vragen komen uit de nationale leiding en dat wij nationaal ook voorstellen willen lanceren. Dus ook aan dit overleg nemen we deel met een delegatie, want we vinden het belangrijk dat jullie stem gehaard wordt tot op nationaal niveau.


  Zoeken
 
  
         

ACV-LIDMAATSCHAP

Haal eruit wat erin zit!!

-huwelijkspremie

-geboortepremie

-dienstverlening op jouw maat

-informatie over

  • contracten
  • ziekte&ongeval
  • arbeidsongevallen
  • eindejaarspremie
  • syndicale premie
  • beroepsziekten
  • kinderbijslag
  • stakerssteun
  • brugpensioen
  • ...en zoveel meer

Meer info: ACV-dienstencentra

of binnen het AZ Nikolaas

Patrick De Bock 8555

   

  duim.jpg

 

 

 widget-7-oktober-pamflet-gemeenschappelijk-vakbondsfront-nl-tcm183-370767.png

  

<>


Disclaimer
Top