14/07/2020
Goedemorgen
 AZ Nikolaas groepsfoto.jpg
  GEBRUIKERSNAAM
   
  PASWOORD
    
NL 
ACV Puls : AZ Nikolaas
 

Je rechten  Vakbondspremie
10.11.2012Vakbondspremie

De vakbondspremie in de zorgsector zette in 2014 een flinke stap vooruit: 90euro voor wie de volledige ledenbijdrage betaalt en 45euro voor wie een deeltijds ledenbijdrage betaalt.

De vakbondspremie: LBC-NVK-leden hebben een streepje voor!

 

CAO-afspraak

Op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) tussen werkgevers en vakbonden kan een akkoord m.b.t. een vakbondspremie worden gesloten. Onder bepaalde voorwaarden kan dan het bedrag dat betaald wordt aan lidmaatschapsbijdrage voor een kleiner of groter deel worden terugbetaald aan de werknemer. De hoogte van dat terugbetaalbare bedrag is gebaseerd op die collectieve overeenkomst.
Deze vakbondspremie wordt ook wel 'syndicale premie','syndicale waarborg' of een premie 'korting op syndicale bijdrage' genoemd.

In dit paritair comité bestaat zo'n afspraak!

 

Vakbondspremie 2013 PC 330 Ziekenhuizen

 

In de sector van de privé-ziekenhuizen, (PC 330.00) wordt van 1 oktober tot 31 december 2013 de vakbondspremie uitbetaald. De premie bedraagt 90 euro voor leden die de volledige vakbondsbijdrage betalen.
Om er recht op te hebben, moet je lid zijn van een erkende vakorganisatie sinds 1 oktober 2012 en in orde zijn met de betaling van de ledenbijdrage. Je moet in 2012 minstens één dag effectief gewerkt hebben in de sector, dit geldt ook voor zieken, LBO, werkloosheid, brugpensioen, etc ...
De premie wordt overgeschreven naar de rekening van de begunstigde. Het tewerkstellingsattest moet ondertekend worden teruggestuurd naar het plaatselijke LBC-NVK-secretariaat.

 

   Zoeken
 
  
         

ACV-LIDMAATSCHAP

Haal eruit wat erin zit!!

-huwelijkspremie

-geboortepremie

-dienstverlening op jouw maat

-informatie over

  • contracten
  • ziekte&ongeval
  • arbeidsongevallen
  • eindejaarspremie
  • syndicale premie
  • beroepsziekten
  • kinderbijslag
  • stakerssteun
  • brugpensioen
  • ...en zoveel meer

Meer info: ACV-dienstencentra

of binnen het AZ Nikolaas

Patrick De Bock 8555

   

  duim.jpg

 

 

 widget-7-oktober-pamflet-gemeenschappelijk-vakbondsfront-nl-tcm183-370767.png

  

<>


Disclaimer
Top