02/04/2020
Goedenavond
 AZ Nikolaas groepsfoto.jpg
  GEBRUIKERSNAAM
   
  PASWOORD
    
NL 
ACV Puls : AZ Nikolaas
 

Jongeren
02.06.2017jeugdvakantie

Kan dat wel? Pas afgestudeerd en toch vier weken vakantie?
Als je pas van school komt, denk je niet direct aan vakantiedagen en vakantiegeld. Want je recht op verlof hangt immers af van het aantal dagen dat je het voorgaande jaar werkte. 
Maar er is goed nieuws: je kan als arbeider of bediende een beroep doen op het stelsel van ‘jeugdvakantie’.
 
Wie heeft recht op jeugdvakantie?
 • Je moet jonger zijn dan 25 jaar op 31 december van het vakantiedienstjaar (2016).
 • Je hebt je studie beëindigd of gestopt in de loop van het vakantiedienstjaar.
 • Je hebt tijdens het vakantiedienstjaar minstens 1 maand gewerkt (als arbeider of bediende, niet als jobstudent) en tijdens deze tewerkstelling(en) minstens halftijds gewerkt (ofwel 83 uren).
 • Je bent in dienst bij een werkgever in de privésector. Of je bent contractueel bij een lokaal bestuur en de vakantieregeling privésector is van toepassing.
Voldoe je aan alle bovenstaande voorwaarden? Dan heb je recht op 4 weken vakantie. Hoe worden die 4 weken opgebouwd?
 • Je krijgt je vakantiedagen en vakantiegeld in verhouding tot het aantal gewerkte dagen in het vakantiedienstjaar, betaald door de werkgever (voor bedienden) of de vakantiekas (voor arbeiders);
 • Deze dagen worden aangevuld met een aantal bijkomende jeugdvakantiedagen (tot maximum 4 weken) en een jeugdvakantie-uitkering betaald door de RVA die 65% van het gewone loon bedraagt.
Hoe aanvragen?
 
Jeugdvakantie kan je aanvragen met een speciaal formulier: bewijs van jeugdvakantie/seniorvakantie, C103 jeugdvakantie. Dit formulier kan je verkrijgen bij een uitbetalingsinstelling voor werkloosheidsuitkeringen, bv. bij een ACV-dienstencentrum bij je in de buurt.
 
Kom je niet in aanmerking?
 
Misschien heb je dan recht op aanvullende vakantie. Een regeling voor werknemers uit de privésector die ten minste drie maanden (al dan niet aansluitend) bij één of meerdere werkgevers hebben gewerkt binnen 1 kalenderjaar.

Jongeren
10.07.2015jongeren

lonend studentenwerk

ga naar www.acv-enter.be voor meer info  Zoeken
 
  
         

ACV-LIDMAATSCHAP

Haal eruit wat erin zit!!

-huwelijkspremie

-geboortepremie

-dienstverlening op jouw maat

-informatie over

 • contracten
 • ziekte&ongeval
 • arbeidsongevallen
 • eindejaarspremie
 • syndicale premie
 • beroepsziekten
 • kinderbijslag
 • stakerssteun
 • brugpensioen
 • ...en zoveel meer

Meer info: ACV-dienstencentra

of binnen het AZ Nikolaas

Patrick De Bock 8555

   

  duim.jpg

 

 

 widget-7-oktober-pamflet-gemeenschappelijk-vakbondsfront-nl-tcm183-370767.png

  

<>


Disclaimer
Top