08/04/2020
Goedemorgen
 WVB-breed412.jpg
  GEBRUIKERSNAAM
   
  PASWOORD
    
NL 
ACV Puls : Jan Yperman Ziekenhuis
 


ACVjpeg_kleur.JPG
C.P.B.W  Korte schets
19.11.2010

C.P.B.W


 

Wat is het en wat is de taak?

 

Dit comité heeft hoofdzakelijk tot taak alle middelen uit te denken en voor te stellen om de arbeid te laten verlopen onder de beste voorwaarden wat betreft veiligheid, hygiëne en gezondheid.

Een CPBW wordt opgericht in ondernemingen waar meer dan 50 werknemers tewerkgesteld zijn.

Ook in het Jan Yperman Ziekenhuis is een CPBW opgericht.

De werknemers kunnen via dit comité meepraten over veiligheid, hygiëne, gezondheid.

Enkele voorbeelden: voorkomen van ongevallen (bv. prikaccidenten), onderhoud, e.d.

Naar analogie met de Ondernemingsraad heeft de personeelsafvaardiging in het Comité eveneens 9 mandaten waarvan 1 voor arbeiders, 7 voor bedienden en 1 voor de jongeren


  Zoeken
 
  
         

Banner-ons recht digitaal 150x203 jpg.jpgDisclaimer
Top