06/07/2020
Goedenavond
 WVB-breed412.jpg
  GEBRUIKERSNAAM
   
  PASWOORD
    
NL 
ACV Puls : Jan Yperman Ziekenhuis
 


ACVjpeg_kleur.JPG
Ondernemingsraad  Korte schets
19.11.2010

De ondernemingsraad


 

o Wat?
 
De Ondernemingsraad is een overlegorgaan tussen de werkgever en de werknemers binnen de onderneming. De OR moet ingesteld zijn in alle ondernemingen die gewoonlijk een gemiddelde van 100 werknemers tewerkstellen.
Ook in het Jan Yperman ziekenhuis, met een personeelsbezetting van ongeveer 1015 werknemers over 2 campussen, werd een OR ingesteld.
De OR bestaat dus, naast een werkgeversafvaardiging, uit een personeelsafvaardiging. De personeelsafvaardiging heeft 9 zetels in de OR waarvan 1 voor de arbeiders, 6 voor de bedienden, 1 voor de jongeren en 1 voor het kader.
 
o Wat is de taak van de OR?
 
1) Haar advies uitbrengen en alle suggesties te kennen geven over alle maatregelen die de arbeidsorganisatie, de arbeidsvoorwaarden en het rendement van de onderneming zouden kunnen verbeteren.
2) De economische en financiële inlichtingen ontvangen van het ondernemingshoofd, mee beslissen over de aanstelling van de revisor.
3) Het arbeidsreglement opmaken of wijzigen en alle nodige maatregelen nemen om het personeel dienaangaande voor te lichten.
4) Zorgen voor de stipte toepassing van de arbeidswetgeving ter bescherming van de arbeiders en bedienden (correcte loonberekening, klein verlet, ...).
5) De data van de jaarlijkse vakantie bepalen.
 
Algemeen beschouwd heeft de OR een raadgevende bevoegdheid, maar heeft ook beslissingsrecht in belangrijke materies, o.a. het arbeidsreglement, het werven van stagiair(e)s vanuit de RVA, het bepalen van verlofperiodes, enz...
 

 

 


  Zoeken
 
  
         

Banner-ons recht digitaal 150x203 jpg.jpgDisclaimer
Top