28/05/2020
Goedenavond
 WVB-breed412.jpg
  GEBRUIKERSNAAM
   
  PASWOORD
    
NL 
ACV Puls : Jan Yperman Ziekenhuis
 


ACVjpeg_kleur.JPG
Actueel
08.10.2013

DOORBRAAK SOCIAAL OVERLEG FEDERALE ZORGSECTOR


Eindelijk een ondertekend akkoord!


De bijna een jaar aanslepende “nee” van werkgeversfederaties ontzegde de werknemers van de federale Non-Profit de toegang tot de wettelijk voorziene regelingen brugpensioen (SWT). Zowel de regeling brugpensioen vanaf 58 jaar, als de specifieke regeling vanaf 56 jaar voor werknemers met minstens 20 jaar nachtdienst waren niet uitvoerbaar.

Schrijnende toestanden die niet door de beugel kunnen! Ook bleef de deur dicht naar de wettelijke mogelijkheden op 36 maanden tijdskrediet voor zorg aan je kind, zorg voor zieke gezins- en familieleden of palliatieve bijstand. Onbegrijpelijk dat dit recht voor zorg in eigen gezin en familie ontzegd werd aan werknemers die dagelijks professionele zorg verlenen, of zorg-ondersteunende diensten leveren voor mensen. Nooit zullen we zoiets aanvaarden! Ook het mogelijke recht voor voltijdse werknemers met een loopbaan van 28 jaar om vanaf 50 jaar 4/5 Tenslotte moet het loon van alle zorgkundigen, de sinds 2006 erkende beroepskwalificatie, in de toekomst voor alle zorgkundigen gelijkgesteld worden. Gelijk loon voor gelijk werk is voor de LBC-NVK een fundamentele waarde. Stap voor stap zal dat nu voor zorgkundigen uitgevoerd worden.

logo.jpg

Volhouden en doorgaan!

Al die tijd liet de LBC-NVK geen enkele kans onbenut om tot onderhandelde oplossingen te komen. Volhouden en doorgaan tot er echte akkoorden op tafel liggen. Als praten niet meer helpt, zijn acties onvermijdelijk. De oproep tot een nationale actie op 8 oktober maakte dat klaar en duidelijk. Na een marathon-onderhandeling in de nacht van 2 oktober slaagde de LBC-NVK er in om een akkoord te bereiken over alle hangende dossiers. Wat hierboven beschreven staat hebben we allemaal voor je geregeld. Omdat eindelijk de handtekeningen zijn gezet, gaat de voorziene actie-planning logischerwijze niet door.

 

Samen bereiken we oplossingen!

Als actieve Non-Profit vakbond zijn we blij dat er eindelijk een doorbraak bereikt is in het sociaal overleg voor de zorgsector. Overleg waar het kan, actie als het moet!

Bedankt en een dikke pluim aan de vele werknemers en de LBC-NVK afgevaardigden die, solidair en met overtuiging, er samen voor zorgen dat we oplossingen bereiken in het belang van de werknemers van de zorgsector!
 


  Zoeken
 
  
         

Banner-ons recht digitaal 150x203 jpg.jpgDisclaimer
Top